ചൈനീസ്​ സ്​മാർട്ട്​ഫോണുകളുടെ മാർക്കറ്റ്​ ഷെയർ കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു; നേട്ടമുണ്ടാക്കി സാംസങ്​ന്യൂഡൽഹി: ഏപ്രില്* മുതല്* ജൂണ്* വരെയുള്ള കാലയളവില്* ഇന്ത്യയിൽ ചൈനീസ് സ്​മാർട്ട്​ഫോൺ ബ്രാൻഡുകളുടെ മാർക്കറ്റ്​ ഷെയർ 81 ശതമാനത്തില്* നിന്ന് 72 ശതാനമായി ഇടിഞ്ഞു. സമീപകാലത്തായി രാജ്യത്ത് ഉടലെടുത്ത ചൈന വിരുദ്ധ വികാരം സ്മാര്*ട്ട് ഫോണ്* വിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്ന കാഴ്​ച്ചയാണിപ്പോൾ. ഇന്ത്യന്* സ്മാര്*ട്ട്*ഫോണ്* വിപണിയുടെ 81 ശതമാനവും ഇതുവരെ ഷവോമി, ബി.ബി.കെ ഇലക്​ട്രോണിക്​സ്​ എന്നീ കമ്പനികളുടെ കൈകളിലായിരുന്നു. ഒപ്പോ, വിവോ, റിയല്*മി, വൺപ്ലസ്​, ​​െഎകൂ തുടങ്ങിയ സ്മാര്*ട്ട്*ഫോണുകൾ എല്ലാം തന്നെ ബി.ബി.കെയുടെ കീഴിലുള്ളതാണ്​ .
ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ പാദത്തില്* മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്ന കൊറിയൻ ബ്രാൻഡ്​ സാംസങ്​ വീണ്ടും രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക്​ കുതിച്ചെത്തി. രണ്ടു വര്*ഷത്തിനിടയില്* ആദ്യമായാണ്​ ചൈനീസ് ബ്രാന്*ഡുകൾക്ക്​ ഇത്തരത്തിൽ തിരിച്ചടി ലഭിക്കുന്നത്​. കോവിഡ്​ മൂലമുള്ള ലോക്​ഡൗണും തിരിച്ചടി വർധിപ്പിച്ചു.
നിലവിൽ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ട്​ നിൽക്കുന്നത്​ ഷവോമിയുടെ സ്മാര്*ട്ട് ഫോണുകളാണ്​. ഏപ്രില്*-ജൂണ്* കാലയളവില്* 29 ശതമാനം വിപണി പങ്കാളിത്തമാണ് അവര്* നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ 16 ശതമാനമുണ്ടായിരുന്നിടത്ത്​ നിന്ന് 26 ശതമാനം വിപണി പങ്കാളിത്തം വര്*ധിപ്പിച്ച സാംസങ്​ രണ്ടാമത്. 17 ശതമാനം വിപണി പങ്കാളിത്തത്തോടെ വിവോയാണ്​ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്​. 11 ശതമാനവുമായി ഒപ്പോ, 9 ശതമാനത്തോടെ റിയൽമി എന്നിവയും പിന്നാലെയുണ്ട്​. ഒപ്പോ,വിവോ,റിയൽമി തുടങ്ങിയവ ഒരു ബ്രാൻഡിന്​ കീഴിലുള്ള സബ്​ ബ്രാൻഡുകളാണെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്​. ഇന്ത്യന്* അടക്കമുള്ള മറ്റു സ്മാര്*ട്ട് ഫോൺ ബ്രാൻഡുകൾക്കെല്ലാം ചേർത്ത്​​ എട്ടു ശതമാനം വിപണി പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത്.
2015 കാലയളവില്* വിപണിയിൽ 16 മുതൽ 18 ശതമാനം വരെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്ത്യന്* ബ്രാന്*ഡുകൾക്ക്​ നിലവിൽ വെറും ഒരുശതമാനം മാത്രമാണ്​ പങ്കാളിത്തമുള്ളത്​. ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ചൈന​ വിരുദ്ധ വികാരം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്ക്​ മികച്ച അവസരമാണ്​ സൃഷ്​ടിച്ചിട്ടുള്ളത്​.