Page 13 of 13 FirstFirst ... 3111213
Results 121 to 126 of 126

Thread: Private Bus Updates & Photos

 1. #121
  FK SULTHAN
  Join Date
  Jan 2010
  Location
  Kandoorkonam
  Posts
  48,233

  Default


  Quote Originally Posted by BangaloreaN View Post
  ഒരു സീറ്റില്* ഒരാളുമായി സര്*വീസ് പറ്റില്ല: ഒരു വര്*ഷത്തേയ്ക്ക് ബസ് ഓടിക്കാനില്ലെന്ന് ഉടമകള്*

  തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്*ക്കെതിരേ സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകള്*. ഒരു സീറ്റില്* ഒരു യാത്രക്കാരനെന്ന നിലിയില്* സര്*വീസ് നടത്താന്* സാധിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പതിനായിരത്തിലധികം ബസ്സുകളുടെ ഉടമകള്** സ്റ്റോപ്പേജിന് അപേക്ഷ നല്*കി. ഒരു വര്*ഷത്തോളം ബസ് സര്*വീസ് നടത്താന്* കഴിയില്ലെന്നാണ് സ്വകാര്യബസ് ഉടമകള്* വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
  കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തോളമായി സര്*വീസ് നടത്താത്തതിനാല്* പ്രവര്*ത്തന ക്ഷമമാക്കി എടുക്കാന്* ഏകദേശം 20000 രൂപയെങ്കിലും ഒരു ബസിന് വേണ്ടി വരും. അതിന് പുറമേയാണ് സര്*ക്കാരിന്റെ പുതിയ നിര്*ദ്ദേശം. ഈ സാഹചര്യത്തില്* ബസ് ഓടിക്കാന്* കഴിയില്ലെന്നാണ് ഉടമകള്* വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു വിഭാഗം ബസുകള്* ഗ്യാരേജില്* തന്നെ തുടര്*ന്നും സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ജി ഫോം അപേക്ഷയും നല്*കിയിട്ടുണ്ട്. നികുതി അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളില്* ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനായാണിത്*.
  അതേസമയം ബസ് ഉടമകളുടെ പേരിലുള്ള വായ്പകള്*ക്ക്* മൊറോട്ടോറിയം, ഡീസലിന് സബ്*സിഡി, നികുതി അടക്കാന്* സാവകാശം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിര്*ദ്ദേശങ്ങള്* ഉടമകള്* സര്*ക്കാരിന് മുന്നില്* വെച്ചിട്ടുള്ളത്.
  ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം കെ എസ് ആര്* ടി സിക്കും ഉണ്ട്. നിലവില്* അധിക ചാര്*ജ് ഈടാക്കുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങള്* നല്*കുകയോ വേണമെന്ന സ്വകാര്യ ബസ് ഉടമകളുടെ ആവശ്യം. ഈ പ്രശ്*നം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയില്*പ്പെടുത്തി പരഹാരം കണ്ടെത്തുമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്* പറഞ്ഞു.
  കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഒരു സീറ്റില്* ഒരു യാത്രക്കാരന്* എന്ന നിര്*ദ്ദേശം സര്*ക്കാര്* മുന്നോട്ടുവെച്ചിരുന്നു. എന്നാല്* സാധാരണ സമയങ്ങളില്* പോലും പല സര്*വീസുകളും നഷ്ടത്തില്* ഓടുമ്പോള്* ഈ നിലയില്* സര്*വീസ് നടത്താന്* സാധിക്കില്ലെന്നാണ് ഉടമകള്* വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

  nalla theerumanam ........ellam onnu sheriyaayittu irakkiyal mathi .
  What what thing what what time will happen happen that that thing that that time will happen happen

 2. Sponsored Links ::::::::::::::::::::Remove adverts
 3. #122
  F.K. VazhipokkaN BangaloreaN's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  Bangalore
  Posts
  101,897

  Default

  ഓടിയിട്ടും നഷ്ടം കുതിക്കുന്നു, ഇനി ജി-ഫോം രക്ഷ; 12,500 ബസുകളില്* 9,500-ഉം സര്*വീസ് നിര്*ത്തി
  10,000 രൂപയിലധികം വരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്* 2500-3000 രൂപ വരെയേ കളക്ഷന്* ഉള്ളൂവെന്ന് ബസ്സുടമകള്*.
  ത്ര ഓടിയിട്ടും രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ ബസുകള്* വീണ്ടും ജി ഫോമില്*. സംസ്ഥാനത്തെ മുക്കാല്* ഭാഗം ബസുകളും ഒരു വര്*ഷത്തേക്കു നിരത്തിലിറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള അനുമതി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തെ 12,500 സ്വകാര്യ ബസുകളില്* 9,500 എണ്ണവും മോട്ടോര്* വാഹന വകുപ്പിന് ജി ഫോം കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു.
  കോവിഡ് നിയന്ത്രണം നീളുന്നതിനിടെ നഷ്ടം സഹിച്ച് പലരും ആദ്യം നല്*കിയ ജി ഫോം പിന്*വലിച്ച് ഓടാന്* തുടങ്ങിയെങ്കിലും ജീവനക്കാര്*ക്ക് ശമ്പളം പോലും കൈയില്*നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയായപ്പോഴാണ് മിക്ക ബസുകളും ജി ഫോമില്* കയറിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനം വര്*ധിച്ചതോടെ ജനം നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതു കുറഞ്ഞു. വിരലില്* എണ്ണാവുന്നവര്* മാത്രമാണ് ബസുകളില്* കയറുന്നത്.
  നേരത്തെ 10,000 രൂപയിലധികം വരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്* 2500-3000 രൂപ വരെയേ കളക്ഷന്* ഉള്ളൂവെന്ന് ബസ്സുടമകള്* പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം ശരാശരി 60 മുതല്* 80 ലിറ്റര്* ഇന്ധനത്തിന് 4000 മുതല്* 6000 രൂപ വരെ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ തൊഴിലാളികള്*ക്ക് കൂലിയും ബസിന്റെ മറ്റ് മെയിന്റനന്*സുകളും നോക്കണം.
  നികുതിയും ഇന്*ഷുറന്*സും പുറമേയാണ്. അതായത് ഇപ്പോള്* ബസ് നിരത്തിലിറക്കിയാല്* ഓരോ ബസിനും കുറഞ്ഞത് 5000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലേക്ക് ഉടമ ൈകയില്* നിന്ന് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്* നിരത്തിലുള്ളത് 3000 ബസുകള്* മാത്രമാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് ബസ് യാത്രാ നിരക്ക് വര്*ധിപ്പിച്ചെങ്കിലും അതുകൊണ്ടും മെച്ചമുണ്ടായില്ല.
  ചെറുകിട ബസുകാരാണ് ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്ത് ബസ് വ്യവസായത്തിനിറങ്ങിയവരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നതോടെ ആളുകള്* യാത്ര ചെയ്യാന്* മടിക്കുകയാണ്. പല വാര്*ഡുകളും മാറി മാറി കണ്ടെയ്ന്*മെന്റ് സോണാക്കുന്നതും നിയന്ത്രണങ്ങള്* മാറി വരുന്നതും ബാധിക്കുന്നു.
  ഈ അവസ്ഥയില്* ബസ് നിരക്കു വര്*ധന കൊണ്ടൊന്നും ഈ വ്യവസായത്തെ പിടിച്ചുനിര്*ത്താനാകില്ലെന്നും ഇന്ധനവിലയില്* സബ്*സിഡിയും നികുതിയിളവും ഉള്*പ്പെടെ കാര്യക്ഷമമായ പാക്കേജിലൂടെയല്ലാതെ മേഖലയെ രക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്*സ് അസോസിയേഷന്* എറണാകുളം ജില്ലാ ജന. സെക്രട്ടറി കെ.ബി. സുനീര്* പറയുന്നു.
  എന്താണ് ജി ഫോം
  ബസിന്റെ ചെലവുകള്* ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാര്*ഗമെന്ന നിലയില്* ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ ബസുകള്* സര്*വീസ് നിര്*ത്തി കയറ്റിയിടുന്നതിനാണ് ഇത്. ജി ഫോം നല്*കിയാല്* ബസുകള്* 3 മാസത്തേക്കോ ഒരു വര്*ഷത്തേക്കോ കയറ്റിയിടാം.
  എപ്പോള്* വേണമെങ്കിലും ഉടമകള്*ക്ക് ജി ഫോം പിന്*വലിച്ച് ബസുകള്* റോഡിലിറക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ജി ഫോം നല്*കിയാല്* വാഹന നികുതി, ക്ഷേമനിധി, ഇന്*ഷുറന്*സ് എന്നീ ബാധ്യതകളില്*നിന്നാണ് ഒഴിവാകുന്നത്.


 4. #123
  FK Citizen frincekjoseph's Avatar
  Join Date
  Jun 2013
  Location
  Singapore
  Posts
  8,879

  Default

  Ente oru close family friend bus owner aanu 3 bus undu Irinjalakuda - Chalakudy routil "Akhila" enna peril vere oru family friendnu oru 5- 6 bus undu "Aiswarya" ellam Irinjalakuda base cheythu odunnathu aanu.

  Ippol odichittu oru rakshyum illa ennannu parayaunnathu


  Quote Originally Posted by BangaloreaN View Post
  ഓടിയിട്ടും നഷ്ടം കുതിക്കുന്നു, ഇനി ജി-ഫോം രക്ഷ; 12,500 ബസുകളില്* 9,500-ഉം സര്*വീസ് നിര്*ത്തി


  10,000 രൂപയിലധികം വരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്* 2500-3000 രൂപ വരെയേ കളക്ഷന്* ഉള്ളൂവെന്ന് ബസ്സുടമകള്*.
  ത്ര ഓടിയിട്ടും രക്ഷയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ ബസുകള്* വീണ്ടും ജി ഫോമില്*. സംസ്ഥാനത്തെ മുക്കാല്* ഭാഗം ബസുകളും ഒരു വര്*ഷത്തേക്കു നിരത്തിലിറങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള അനുമതി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തെ 12,500 സ്വകാര്യ ബസുകളില്* 9,500 എണ്ണവും മോട്ടോര്* വാഹന വകുപ്പിന് ജി ഫോം കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു.
  കോവിഡ് നിയന്ത്രണം നീളുന്നതിനിടെ നഷ്ടം സഹിച്ച് പലരും ആദ്യം നല്*കിയ ജി ഫോം പിന്*വലിച്ച് ഓടാന്* തുടങ്ങിയെങ്കിലും ജീവനക്കാര്*ക്ക് ശമ്പളം പോലും കൈയില്*നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയായപ്പോഴാണ് മിക്ക ബസുകളും ജി ഫോമില്* കയറിയത്. കോവിഡ് വ്യാപനം വര്*ധിച്ചതോടെ ജനം നിരത്തിലിറങ്ങുന്നതു കുറഞ്ഞു. വിരലില്* എണ്ണാവുന്നവര്* മാത്രമാണ് ബസുകളില്* കയറുന്നത്.
  നേരത്തെ 10,000 രൂപയിലധികം വരുമാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്* 2500-3000 രൂപ വരെയേ കളക്ഷന്* ഉള്ളൂവെന്ന് ബസ്സുടമകള്* പറയുന്നു. ഒരു ദിവസം ശരാശരി 60 മുതല്* 80 ലിറ്റര്* ഇന്ധനത്തിന് 4000 മുതല്* 6000 രൂപ വരെ ആവശ്യമാണ്. കൂടാതെ തൊഴിലാളികള്*ക്ക് കൂലിയും ബസിന്റെ മറ്റ് മെയിന്റനന്*സുകളും നോക്കണം.
  നികുതിയും ഇന്*ഷുറന്*സും പുറമേയാണ്. അതായത് ഇപ്പോള്* ബസ് നിരത്തിലിറക്കിയാല്* ഓരോ ബസിനും കുറഞ്ഞത് 5000 രൂപയ്ക്കു മുകളിലേക്ക് ഉടമ ൈകയില്* നിന്ന് എടുക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോള്* നിരത്തിലുള്ളത് 3000 ബസുകള്* മാത്രമാണ്. കോവിഡ് കാലത്ത് ബസ് യാത്രാ നിരക്ക് വര്*ധിപ്പിച്ചെങ്കിലും അതുകൊണ്ടും മെച്ചമുണ്ടായില്ല.
  ചെറുകിട ബസുകാരാണ് ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ബാങ്ക് വായ്പയെടുത്ത് ബസ് വ്യവസായത്തിനിറങ്ങിയവരും പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നതോടെ ആളുകള്* യാത്ര ചെയ്യാന്* മടിക്കുകയാണ്. പല വാര്*ഡുകളും മാറി മാറി കണ്ടെയ്ന്*മെന്റ് സോണാക്കുന്നതും നിയന്ത്രണങ്ങള്* മാറി വരുന്നതും ബാധിക്കുന്നു.
  ഈ അവസ്ഥയില്* ബസ് നിരക്കു വര്*ധന കൊണ്ടൊന്നും ഈ വ്യവസായത്തെ പിടിച്ചുനിര്*ത്താനാകില്ലെന്നും ഇന്ധനവിലയില്* സബ്*സിഡിയും നികുതിയിളവും ഉള്*പ്പെടെ കാര്യക്ഷമമായ പാക്കേജിലൂടെയല്ലാതെ മേഖലയെ രക്ഷിക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്*സ് അസോസിയേഷന്* എറണാകുളം ജില്ലാ ജന. സെക്രട്ടറി കെ.ബി. സുനീര്* പറയുന്നു.
  എന്താണ് ജി ഫോം
  ബസിന്റെ ചെലവുകള്* ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാര്*ഗമെന്ന നിലയില്* ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ അനുമതിയോടെ ബസുകള്* സര്*വീസ് നിര്*ത്തി കയറ്റിയിടുന്നതിനാണ് ഇത്. ജി ഫോം നല്*കിയാല്* ബസുകള്* 3 മാസത്തേക്കോ ഒരു വര്*ഷത്തേക്കോ കയറ്റിയിടാം.
  എപ്പോള്* വേണമെങ്കിലും ഉടമകള്*ക്ക് ജി ഫോം പിന്*വലിച്ച് ബസുകള്* റോഡിലിറക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ജി ഫോം നല്*കിയാല്* വാഹന നികുതി, ക്ഷേമനിധി, ഇന്*ഷുറന്*സ് എന്നീ ബാധ്യതകളില്*നിന്നാണ് ഒഴിവാകുന്നത്.


 5. #124
  F.K. VazhipokkaN BangaloreaN's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  Bangalore
  Posts
  101,897

  Default

  Quote Originally Posted by frincekjoseph View Post
  Ente oru close family friend bus owner aanu 3 bus undu Irinjalakuda - Chalakudy routil "Akhila" enna peril vere oru family friendnu oru 5- 6 bus undu "Aiswarya" ellam Irinjalakuda base cheythu odunnathu aanu.

  Ippol odichittu oru rakshyum illa ennannu parayaunnathu
  Bus veruthe kidannalum maintenance maasam nalloru thuka vendi varum.
  Battery, oil ellam maintain cheyyanamallo.
  Owner-kku bus odikkan ariyillenkil daily vandi start akki onnu odichu kayatti idaan polum aalu venam.

 6. #125
  FK Citizen frincekjoseph's Avatar
  Join Date
  Jun 2013
  Location
  Singapore
  Posts
  8,879

  Default

  Athu sathyam aanu...........

  Quote Originally Posted by BangaloreaN View Post
  Bus veruthe kidannalum maintenance maasam nalloru thuka vendi varum.
  Battery, oil ellam maintain cheyyanamallo.
  Owner-kku bus odikkan ariyillenkil daily vandi start akki onnu odichu kayatti idaan polum aalu venam.

 7. #126
  F.K. VazhipokkaN BangaloreaN's Avatar
  Join Date
  Jan 2011
  Location
  Bangalore
  Posts
  101,897

  Default

  കാറിന്*റെ വിലയ്ക്ക് ബസുകൾ വില്*ക്കുന്നു, തകര്*ന്നടിഞ്ഞ് സ്വകാര്യ ബസ് മേഖല!  Highlights
  ബസുകള്*ക്ക് കാറിന്റെ വില മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയിട്ടിട്ടും ബസുകള്* വാങ്ങാന്* ആളുകള്* താല്*പര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉടമകള്*
  കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയില്* നിന്നും കരകയറാനാവാതെ സംസ്ഥാനത്തെ ബസ് വ്യവസായമേഖല വന്*തകര്*ച്ചയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുന്നു. പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്*ന്ന് പല ജില്ലകളിലും ബസുകള്* കൂട്ടത്തോടെ വിറ്റൊഴിവാക്കുകയാണ് ഉടമകള്*. ലക്ഷങ്ങള്* വിലയുള്ള ബസുകള്* ചുരുങ്ങിയ വിലയ്ക്കാണ് വില്*ക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് സെക്കന്*ഡ്ഹാന്*ഡ് ബസുകള്*ക്ക് കാറിന്റെ വില മാത്രമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വിലയിട്ടിട്ടും ബസുകള്* വാങ്ങാന്* ആളുകള്* താല്*പര്യം കാണിക്കുന്നില്ലെന്നും ഉടമകള്* പറയുന്നു.
  കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം സംസ്ഥാനത്ത് പല ജില്ലകളിലും ഇങ്ങനെ ചുളുവിലയ്ക്ക് നിരവധി ഉടമകള്* ബസുകള്* വിറ്റതായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്*സ് ഫെഡറേഷന്* പ്രസിഡന്*റ് എം പി സത്യന്* ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓണ്*ലൈനിനോട് പറഞ്ഞു. വില കുറഞ്ഞിട്ടും വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. പെര്*മിറ്റ് മരവിപ്പിച്ച ശേഷം ബസുകള്* മാത്രം വില്*ക്കുകയാണ് പലരും ചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്* പെര്*മിറ്റുകള്* നഷ്*ടപ്പെടുന്നതിനു തന്നെ ഇതിടയാക്കിയേക്കും. ഇതറിയാതെയാണ് പലരും ബസുകള്* വില്*ക്കുന്നത്. സാധാരണ ഗതിയില്* സെക്കന്*ഡ് ഹാന്*ഡ് ബസുകള്*ക്ക് നിലവാരമനുസരിച്ച് ഏഴു മുതല്* എട്ടു ലക്ഷം രൂപ വരെയെങ്കിലും ലഭിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്* പ്രതിസന്ധിയെ തുടര്*ന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷത്തില്* താഴെ രൂപയ്*ക്കാണ് മിക്ക ബസുകളും വിറ്റതെന്നും സത്യന്* പറയുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വൻകിട വസ്ത്ര-ആഭരണ ശാലകൾ, ആശുപത്രികൾ തുടങ്ങിയവരാണ് ഒന്നും രണ്ടും ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി പഴയ ബസുകൾ വാങ്ങുന്നത്.
  ഒരു നിവര്*ത്തിയുമില്ലാത്തതിനാലാണ് ഈ വ്യവസായം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഉടമകള്* പറയുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ 60 ശതമാനം ബസ് ഉടമകളും കൊള്ളപ്പലിശയ്ക്ക് പണം കടംവാങ്ങിയാണ് വ്യവസായം ഓടിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ളവര്* പറയുന്നത്. ഇതു പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം കൂട്ടി. കൊവിഡ് വ്യാപനം തുടങ്ങിയത് മുതല്* ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളമായി മിക്ക ബസുകളും ഓടുന്നില്ല. ഓടുന്ന ബസുകള്* തന്നെ ആളില്ലാത്തതിനാല്* വലിയ നഷ്ടത്തിലാണ്. പല ബസുകളിലേയും ടയറും എഞ്ചിനും ബാറ്ററിയും നശിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മാറ്റുന്നതിന് തന്നെ വലിയ തുക ചെലവാകും. ഇന്ധനം, ടയർ, സ്പെയർപാട്സ് തുടങ്ങിയവ വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ വൻതുക ഉടമകൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. സാധാരണമായി രണ്ടുമാസത്തെ കാലാവധിയാണ് ഇതിനു കിട്ടിയിരുന്നത്. തുക കിട്ടാൻ വ്യാപാരികൾ പിടിമുറുക്കിയതോടെ മറ്റു വഴികളില്ലാതെ ബസ് വിൽക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്നാണ് ഉടമകൾ പറയുന്നത്.
  സംസ്ഥാനത്തെ 80 ശതമാനത്തോളം ബസുടമകളും ജി ഫോം നല്*കി ഓട്ടം താല്*ക്കാലികമായി നിര്*ത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും എം പി സത്യന്* പറയുന്നു. പുതിയ ചില ബസുകള്* മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്* ഓടുന്നത്. സെന്*സര്* ഉള്*പ്പെടെയുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയുള്ളതു കാരണം ഈ ബസുകള്* ദിവസങ്ങളോളം വെറുതെയിട്ടാല്* തകരാറിലാകുമെന്നതു കൊണ്ടാണ് നഷ്*ടം സഹിച്ചും ചില ഉടമകള്* സര്*വ്വീസ് നടത്തുന്നതെന്നും സത്യന്* പറയുന്നു. നികുതിയിളവിനു പുറമേ ഡീസലിന്*റെ നികുതി ഒഴിവാക്കുക, ക്ഷേമനിധി അടയ്ക്കുന്നത് നീട്ടിവയ്ക്കുക, തല്*ക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും എല്ലാവിധ കണ്*സെഷനുകളും ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്* സര്*ക്കാര്* പരിഗണിച്ചാല്* മാത്രമേ ഈ മേഖല ഇനി ബാക്കിയുണ്ടാകൂ എന്നും സത്യന്* പറയുന്നു.
  കഴിഞ്ഞ ചില വര്*ഷങ്ങളായി പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തിരുന്ന ബസ് വ്യവസായ മേഖലയെ പൂര്*ണ്ണ തകര്*ച്ചയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കൊവിഡ് കാലമെന്ന് കേരള ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്*സ് ഓര്*ഗനൈസേഷന്* സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്*ണന്* പറയുന്നു. ഇപ്പോള്* സംസ്ഥാനത്താകെ 12600 ഓളം സ്വകാര്യ ബസുകളാണ് ഉള്ളത്, 10 വര്*ഷം മുമ്പ് 32000 ഓളം ബസുകള്* സര്*വ്വീസ് നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥാനത്താണിത്- രാധാകൃഷ്*ണന്* ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഓണ്*ലൈനിനോട് പറഞ്ഞു.
  വന്*കിട കമ്പനികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ തന്നെ ഈ മേഖലയില്* നിന്നും പിന്*വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ചെറുകിടക്കാര്* മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്* ഈ വ്യവസായത്തിലുള്ളത്. അതില്*ത്തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ തൊഴിലാളികള്* ചേര്*ന്നു നടത്തുന്ന ബസുകളാണ് ഭൂരിഭാഗവും. ഒരു പുതിയ ബസ് റോഡിലറങ്ങണമെങ്കില്* 40 ലക്ഷം രൂപയോളം ചെലവു വരും. റോഡ് നികുതി, ഡീസല്* നികുതി, ഇന്*ഷുറന്*സ് തുടങ്ങിയവ ഉള്*പ്പെടെ മാസം ഒരുലക്ഷത്തിലധികം രൂപ ബസൊന്നിന് സര്*ക്കാരിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷത്തില്* ഒരുലക്ഷത്തോളം പേര്*ക്കും പരോക്ഷമായി നാലുലക്ഷം പേര്*ക്കെങ്കിലും തൊഴില്* നല്*കുന്ന വ്യവസായമാണിത്. ഉടമകള്* ക്ഷേമനിധി ഇനത്തില്* അടച്ച 4500 കോടിയോളം രൂപ സര്*ക്കാരിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതില്* നിന്നും വായ്*പയെടുക്കാനെങ്കിലും തങ്ങളെ അനുവദിക്കണമെന്ന് രാധാകൃഷ്*ണന്* പറയുന്നു.
  ഇപ്പോള്* 20 ശതമാനത്തോളം ബസുകള്* മാത്രമേ സര്*വ്വീസ് നടത്തുന്നുള്ളൂ എന്ന് പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്*സ് അസോസിയേഷന്* കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്*റെ അബ്*ദുള്* നാസര്* പറയുന്നു. ഓണത്തിനു ശേഷം അവസ്ഥ കൂടുതല്* ദയനീയമായി. സര്*ക്കാര്* നികുതിയിളവു പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്* നികുതിയിളവു കൊണ്ടു മാത്രം കാര്യമില്ല. ഡീസല്* സബ്*സിഡി ഉള്*പ്പെടെ നല്*കുന്ന കാര്യം സര്*ക്കാര്* പരിഗണിക്കണമെന്നും അബ്*ദുള്* നാസര്* പറയുന്നു.
Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •